ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สนใจ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ยื่นขอรับรหัส รอบเพิ่มเติม 8 พ.ค. – 31 พ.ค.66 นี้

25 เมษายน 2566

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สนใจ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน”

ยื่นขอรับรหัส รอบเพิ่มเติม 8 พ.ค. – 31 พ.ค.66 นี้

           นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการดำเนิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ว่า เป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นขอสินเชื่อแล้ว 18,815 ล้านบาท ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน ที่สนใจขอรับรหัส เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพิ่มเติมได้แล้ว ผ่าน Application : GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึง 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. พร้อมขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อประกอบการยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 

          ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง การขยายระยะเวลาขอรับรหัสเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ให้สิทธิกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์ รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 เท่ากับ 1.99% ต่อปี โดยแนะนำขั้นตอนให้ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลด Mobile APP GHB ALL GEN และเพิ่มเพื่อนพร้อมสมัครไลน์ GHB Buddy เพื่อขอรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน APP GHB ALL และรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy เพื่อตรวจสอบกำหนดระยะเวลายื่นกู้ตามรหัสของท่านได้ที่ www.ghbank.co.th ทุกวันที่ 10, 20, 30 ของทุกเดือน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม และเอกสารส่วนตัวประกอบด้วย บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 ติดต่อสอบถาม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

 ---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน